Translate

sobota, 23 lutego 2013

WÓWCZAS TO BYŁA NOWOŚĆ I CIEKAWOSTKA

Poetino Anna Rudawcowa ĉe unua radioaparato,  kiu  estis noveco kaj kuriozaĵo ankoraŭ sen propagando kaj  reklamoj. Malgranda filineto  Halinka kun aŭskultiloj sur la kapo audis radiosceno por infanoj.
   Anna Rudawcowa z córeczką Halinką podczas słuchania pierwszego radia.

wtorek, 19 lutego 2013

73 ROCZNICA PIERWSZEJ WYWÓZKI POLAKÓW NA SYBIR


W kościele garnizonowym  św. Barbary w dniu 10-go lutego  została odprawiona msza św z okazji 73-j rocznicy pierwszej wywózki  Polaków z kresów wschodnich na Sybir, przez okupacyjne władze sowieckie. Tradycyjną  już  mszę za Sybiraków  żyjących , jak i tych , co już pomarli i tych Polaków co pozostali na zawsze w obcej zmarzniętej ziemi celebrował ks. prałat, proboszcz parafii wojskowej.  Poczet sztandarowy i odśpiewany hymn Sybiraków  nadały mszy  szczególnie uroczystego nastroju. Podobnie jak  i  wzruszające kazanie ks. proboszcza nawiązujące, cierpienie polskich wygnańców do ewangelii tego tygodnia. Licznie zgromadzeni  Sybiracy, ich krewni i znajomi wraz z pocztem sztandarowym i ks. prałatem udali się  do kruchty kościoła gdzie pod tablicą upamiętniającą golgotę wschodu zostały złożone  kwiaty  przez delegację Gliwickiego oddziały Związku  Sybiraków w obecności  honorowego prezesa PZS  Kazimierza Grenczaka i prezesa Eugeniusza Cymbora.  Na zakończenie  prezes Eugeniusz  Cymbor, poinformował i  jednocześnie zaprosił  na mające  się odbyć uroczystości  pod obeliskiem Pomięci Zesłańców Sybiru w dniu 14 kwietnia które również będą poprzedzone mszą świętą w Kościele Chrystusa Króla o godz. 12.00

wtorek, 12 lutego 2013

POPIELEC - CINDROMERKREDO


Sonoj de karnavala muziko silentiĝis, forpaŝis ĝuado kaj amuza tempo. Hodiaŭ markas la komencon  de Karesmo en kiu, oni povas pensi pri la falsaj momentaj plezuroj, donante forgeso pri la suferado, forpasanta vivo  kaj neceseco de morto. En ĉi tiu 40-taga periodo, deteniĝi de troa manĝado kaj trinkado, ni atendos de Diareviviĝtago. Kaj sur Cindromerkedon kun humileco kliniĝante nian kapon  kiam la pastro priŝutos per cindro  kaj memorigos al ni pri la vortoj: de la polvo kreigita kaj en polvon vi revenos.

Przebrzmiały dźwięki karnawałowej muzyki, minął czas zabaw i uciech. Dziś rozpoczyna się Wielki Post podczas którego należy pomyśleć o złudnych chwilowych przyjemnościach, dającymi zapomnienie o cierpieniach, przemijaniu i nieuchronną śmiercią. W tym 40 dniowym okresie powstrzymując się od nadmiernego jedzenia i picia, będziemy oczekiwać radosnego dnia Bożego  Zmartwychwstania. A w Środę Popielcową  ze skruchą pochylimy  głowy i kapłan posypie nam głowę popiołem i przypomni nam słowa: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.

GRAWA NOVAĴO


La vatikana proparolanto, pastro Federico Lombardi, sciigis, ke Benedikto la 16a forlasos Vatikanon la 28an de februaro kaj post ioma restado en Kastelgandolfo, li translokiĝos en la eksa klaŭstra monahejo, interne de la Vatikana Civito. Li ne partoprenos en la Konklavo.sobota, 9 lutego 2013

73 ROCZNICA


W Sybirskie wieczory po ciężkiej fizycznej pracy, przy naftówce gromadzili się wygnańcy, aby powspominać szczęśliwe lata w ojczyźnie, aby dodać sobie wzajemnie otuchy i nadziei na rychły powrót do Polski. Wspólne śpiewanie było jedynym lekarstwem na załamanie psychiczne i depresję. Wiersze i piosenki  pozwalały zapomnieć o zimnie głodzie i wszystkich dolegliwościach i zmartwieniach. Między innymi śpiewano wiersz Anny Rudawcowej pt „Kraj z baśni”.

czwartek, 7 lutego 2013

RATUJCIE NASZE DUSZE!


Noc, z 9 na 10 lutego 1940 r, przyszli uzbrojeni, kazali się zbierać kobiecie z dwojgiem, zawieźli na dworzec towarowy zapakowali jak bydlęta do wagonów i powieźli Polaków na daleki obcy, zimny Sybir.
Kto dziś o tym pamięta? Kto pamięta o tragedii zesłańców, o ich przymusowej, ciężkiej, morderczej pracy o chłodzie i głodzie? Kto pamięta o tych co pozostali w tej obcej i zmarzniętej ziemi?
         

S.O.S.

Mróz... skostniałe ciała liże...
Mróz kąsa wściekle jak zły pies!
Giniemy z zimna na Sybirze...
O ludzie! Bracia! S.O.S.!

  Głód... Głód żołądek pusty ściska,
Wnętrzności szarpie aż do łez!
Śmierć przyszła do nas na igrzyska...
Ratunku! Śpieszcie! S.O.S!

Tęsknota... ból... wszystkie katusze...
Strach! Rozpacz! Ból! Sił ludzkich kres!!!
Bracia! ratujcie nasze dusze!
Tu SY-BIR! SY-BIR! S.O.S...
Sybir 1942 rok
                        ANNA RUDAWCOWA

piątek, 1 lutego 2013

OBY TAK DALEJ


Komnsiĝis jam dua monato de 2013 j. Ĝi nun en Gliwice’a filo de Pola Esperanra Acocio  okazadas
suffice bone. Lastaj eventoj nontras grandan plialtigon de aktiveco de niajn membroj, kaj ĉi tie oni devas signigi  elekton de nia prezidanto Stanilavo Mandrak kiel  Prezidanto de Ĉefa Estraro PZE.
Sinjoro Stanislavo jam du foje okupis ĝian postenon kaj  ĉiam  lia agado estis sukcesa. Preskaŭ 40 jara agado sur kampo de Esperanto fariĝis lin tre sperta, efika kaj aktiwa esperantisto, sed  ĉiujn liajn meritojn por disvolviĝo de Esperanto, oni ne povas aparte nomi, ĉar por tio  devus esti apartae skribitan artikolon.
Al Ĉefa Estraro de PEA ankaŭ estis elektita nombro de nia filio Aleksander Zdechlik-longtempa esperanta aganto,  tiel nomata, dekstra mano de prezidanto.
Grandaj sekcej atingas nia kolegino Krystyna Grochocka kreantino netpaĝo de gliwice’ajn esperantistoj kaj ankaŭ por neesperantistoj. Ek de kelkajn  lastajn monatoj ŝi fariĝis teknika redaktorino en Pola Esperantisto, kaj ankaŭ, Krystyna komensiĝis kunlabori en Pola net Radio kiel anoncantino. Krome ŝi neniam rifuzis fari komplezon por Esperanto kaj por siajn gekolegojn.
Pri Jerzy Antonio Valaszek  elkondukinta el Gliwice’a esperantistaro ankaŭ oni povas mencii, kvankam li  nune, nur de tempo, al tempo invitas nian klubon  kiel gasto kun novaĵoj,  precipe pri EDE. Montritaj ekzemloj asertas pri  bone komensiĝanta jaro 2013 en Gliwice’a filio de PEA.
Sube mi kuligas du ret aderej:
http://retradio.posterous.com


Zaczął się drugi miesiąc 2013 roku W Gliwickim oddziale Polskiego Związku Esperantystów nie jest źle. Ostatnie wydarzenia zwiększyły aktywność naszych członków, a najważniejszym jest fakt  wyboru
Stanisława Mandraka na Przewodniczącego Zarządu Głównego PZE. Stanisłew Mandrak był już przewodniczącym ZG PZE przez dwie kadencje i wtedy odnosił sukcesy. Przeszło 40 letni starzem działacz-esperantysta, znający doskonale język, w swojej pracy dla rozwoju Esperanta poniósł olbrzymie zasługi,  co wymagałoby oddzielnego artykułu.
Do ZG PZE został wybrany drugi aktywnie działający i długoletni członek naszego oddz. PZE  Aleksander Zdechlik uważany za prawą rękę przewodniczącego. Duże osiągnięcia w pracy dla Esperanta ma nasza koleżanka klubowa Krystyna Grochocka, która jest  twórczynią esperanckiej, a właściwie dwujęzycznej strony internetowej. Od pewnego czasu pracuje jako współredaktorka czasopisma „Pola Esperantisto”, jest jego redaktorką techniczną, a jednocześnie współpracuje z  zespołem redakcyjnym radia intrnetowego „Pola net Radio”, będąc jednocześnie jego sprawozdawcą. Pracowita i uczynna nigdy nie odmówiła nikomu swojej pomocy.
Należy tu również wspomnieć o Jerzym Walaszku mocno związanym z Gliwicami i Esperantem, a który  od pewnego czasu jest w naszym klubie rzadkim gościem przynosząc aktualne nowiny, a szczególnie o EDE (Europo- Demokracio-Esperanto). Zatem powyższe przykłady pozwalają sądzić, że rok 2013 będzie dla gliwickiego oddz. PZE dobrym rokiem.
Poniżej podaje dwa linki: