Translate

piątek, 1 lutego 2013

OBY TAK DALEJ


Komnsiĝis jam dua monato de 2013 j. Ĝi nun en Gliwice’a filo de Pola Esperanra Acocio  okazadas
suffice bone. Lastaj eventoj nontras grandan plialtigon de aktiveco de niajn membroj, kaj ĉi tie oni devas signigi  elekton de nia prezidanto Stanilavo Mandrak kiel  Prezidanto de Ĉefa Estraro PZE.
Sinjoro Stanislavo jam du foje okupis ĝian postenon kaj  ĉiam  lia agado estis sukcesa. Preskaŭ 40 jara agado sur kampo de Esperanto fariĝis lin tre sperta, efika kaj aktiwa esperantisto, sed  ĉiujn liajn meritojn por disvolviĝo de Esperanto, oni ne povas aparte nomi, ĉar por tio  devus esti apartae skribitan artikolon.
Al Ĉefa Estraro de PEA ankaŭ estis elektita nombro de nia filio Aleksander Zdechlik-longtempa esperanta aganto,  tiel nomata, dekstra mano de prezidanto.
Grandaj sekcej atingas nia kolegino Krystyna Grochocka kreantino netpaĝo de gliwice’ajn esperantistoj kaj ankaŭ por neesperantistoj. Ek de kelkajn  lastajn monatoj ŝi fariĝis teknika redaktorino en Pola Esperantisto, kaj ankaŭ, Krystyna komensiĝis kunlabori en Pola net Radio kiel anoncantino. Krome ŝi neniam rifuzis fari komplezon por Esperanto kaj por siajn gekolegojn.
Pri Jerzy Antonio Valaszek  elkondukinta el Gliwice’a esperantistaro ankaŭ oni povas mencii, kvankam li  nune, nur de tempo, al tempo invitas nian klubon  kiel gasto kun novaĵoj,  precipe pri EDE. Montritaj ekzemloj asertas pri  bone komensiĝanta jaro 2013 en Gliwice’a filio de PEA.
Sube mi kuligas du ret aderej:
http://retradio.posterous.com


Zaczął się drugi miesiąc 2013 roku W Gliwickim oddziale Polskiego Związku Esperantystów nie jest źle. Ostatnie wydarzenia zwiększyły aktywność naszych członków, a najważniejszym jest fakt  wyboru
Stanisława Mandraka na Przewodniczącego Zarządu Głównego PZE. Stanisłew Mandrak był już przewodniczącym ZG PZE przez dwie kadencje i wtedy odnosił sukcesy. Przeszło 40 letni starzem działacz-esperantysta, znający doskonale język, w swojej pracy dla rozwoju Esperanta poniósł olbrzymie zasługi,  co wymagałoby oddzielnego artykułu.
Do ZG PZE został wybrany drugi aktywnie działający i długoletni członek naszego oddz. PZE  Aleksander Zdechlik uważany za prawą rękę przewodniczącego. Duże osiągnięcia w pracy dla Esperanta ma nasza koleżanka klubowa Krystyna Grochocka, która jest  twórczynią esperanckiej, a właściwie dwujęzycznej strony internetowej. Od pewnego czasu pracuje jako współredaktorka czasopisma „Pola Esperantisto”, jest jego redaktorką techniczną, a jednocześnie współpracuje z  zespołem redakcyjnym radia intrnetowego „Pola net Radio”, będąc jednocześnie jego sprawozdawcą. Pracowita i uczynna nigdy nie odmówiła nikomu swojej pomocy.
Należy tu również wspomnieć o Jerzym Walaszku mocno związanym z Gliwicami i Esperantem, a który  od pewnego czasu jest w naszym klubie rzadkim gościem przynosząc aktualne nowiny, a szczególnie o EDE (Europo- Demokracio-Esperanto). Zatem powyższe przykłady pozwalają sądzić, że rok 2013 będzie dla gliwickiego oddz. PZE dobrym rokiem.
Poniżej podaje dwa linki:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz