Translate

wtorek, 29 stycznia 2013

niedziela, 27 stycznia 2013


Jene mi aldonas ankoraŭ unu foto kun tre agrablo por mi momento, en kiu mi ricevis, sube mencitan donecon.

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Sobotnie opłatkowe spotkanie gliwickich esperantystów odbyło się. Atmosfera była bardzo ciepła i serdeczna. Przybyło na nasze spotkanie kilkanaście osób z sąsiednich miast, a w tym nawet  kilka osób z zagranicy. Gości powitał i jako pierwszy, przełamał się opłatkiem Stanisław Mandrak, przewodniczący Gliwickiego oddz. PZE, będącego zarazem przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów. W spotkaniu wziął udział również Jerzy, Antonio Walaszek, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto, należącego do Europejskiej Federacji EDE.  Korzystając z możliwości osobistego kontaktu Antonio Walaszek wręczył  kilku osobom autorski egzemplarz swojej pracy pt „Katalog Literatury Esperanckiej”, a byli to Stanisław Mandrak, Danuta Żelińska i Bogdan Rudawiec. Spotkanie uświetnił krótką prelekcją gość z  Czech twórca czeskiej audycji esperanckiej jaką jest -  Verdastacio - Esperanta retradio
Wzajemne życzenia i rozmowy spowodowały, że spotkanie przedłużyło się ponad czas uprzednio zaplanowany.

En pasinta sabato okazis oblata kaj novjara renkontiĝo esperantistoj el Gliwice. Aranĝon charakterizigis afableca  kaj amikeca etoso. Krome nin, gliwice’ajn esperantistojn, alvenis dekkelk da personojn el najbarajn urbojn. Ĉe la komenso alvenintaj gastoj salutis kaj dividis oblato kun ĉiuj  ĉeestantoj Stanisłw Mandrak, Prezidanto de Pola Esperanta Asocio filio Gliwice, ne nur, sed ankaŭ prezidanto de Ĉefa Estraro de Pola Esperanta Asocio. Kunvenon partoprenis ankaŭ speciale invitita Antonio Walaszek Prezidanto EDE, kiu utiligis eblecon personajn kontaktiĝojn,por donaci de kelkaj personoj sian prilaboritan verkon st “Katalogo de Esperanta Literaturo”. Donacon ricevis Stanisław Mandrak, Danuta Żelinska kaj Bogdan Rudawiec.
Kun malgranda prelego kaj informo la renkonto estis variigita per ĉecha gvidanto de Verdastacio – Esperanta retradio.
Reciprokaj bondeziroj kaj interparoladoj kaŭzis,ke neatendite simpatia renkonto plilongiĝis.

środa, 23 stycznia 2013

OKAZAĴO


W związku z mającym się odbyć spotkaniem gliwickich esperantystów na wspólnym opłatku, przewodniczący gliwickiego oddziału PZE Stanisław Mandrak przesłał do znajomych i przyjaciół następujące pismo informacyjne:
Karaj Gekolegoj!
Tradicie en la lasta sabato de januaro glivice'aj esperantistoj invitas ĉiujn al Novjara renkontiĝo.
Same kiel en pasintaj jaroj ĝi okazos en la centro de neregistaraj organizaĵoj ĉe la str. Zwycięstwa 1 (la 1-a etaĝo) jela horo 11.00
Memoru: sabato (26.01.2013) horo 11.00

Kun saluto Stanislav

wtorek, 22 stycznia 2013

BYĆ POLAKIEM TO ZOBOWIAZUJE

Mi estas pranepo de Antni Okuszko-Boski de blazano Leliva, kiu estis aktiva pola ribelanto el la jaro 1863.Mi estas fiera pro tio. Post malvenko de la insurekcio praavo  estis  ekzilita en Siberion kaj lia bieno estis konviskita. Mi, kiel infano ankaŭ estis ekzilita en Siberion. Historio ripetiĝas.Tempo forkuras, hodiaŭ ni havas 150 datreveno de tiu ĉi januaran ribelan starton. Patrujo nia devas ĉiam batali pri sia libereco. Provu pripensi hodiaŭan situacion, kvankam Siberia deportado jam ne minacas al ni, sad dubindecoj ne malaperigis. Ni ne povas forgesi pri nia kulturo, tradicijoj kaj resti fidelaj por patriotismo kaj kredo de niaj propatroj kaj ankaŭ gardi nacian liberecon.

   UNUA POLA HIMNO

sobota, 19 stycznia 2013

KONTAKT PO LATACH


Od dłuższego już czasu, a dokładnie od przejścia na emeryturę i publikując w internecie twórczość literacką mojej mamy Anny Rudawcowej, często wspominam naszą wspólną tułaczkę na Sybirze.
Byłem wówczas dzieckiem i jako dziecko na swój sposób przeżywałem wygnanie i utratę szczęśliwego
dzieciństwa w swojej ojczyźnie. Dla mnie wtedy tragizm wygnania, to był ustawiczny głód i zimno, brak chleba i  ciepłego ubrania, wiele innych spraw nie docierało wówczas jeszcze do mojej świadomości. Ja i rówieśnicy moi, koledzy i koleżanki z baraku, praktycznie całymi dniami byliśmy sami, ponieważ matki nasze od świtu do późnej nocy ciężko fizycznie pracowały. I oni podobnie jak ja odczuwali ówczesną nędzną naszą rzeczywistość.
Po 6-ciu latach powrót do kraju, upływały lata, zacierały się w pamięci bolesne wspomnienia, nie było czasu ani chęci na powrót myślami do przeszłości. Naturalna kolej losu, dzieci stały się dorosłymi ludźmi, dorośli już się postarzeli, a syndrom sybiraka pozostał. Kilka dni temu wspomnienia odżyły, gdy moje,  dwie sybirskie koleżanki natrafiły na  stronki internetowe poświęcone twórczości mojej mamy i napisały do mnie, że rozpoznały siebie na zdjęciu załączonym do tych stron. Ucieszyłem się bardzo tym kontaktem i perspektywą wymiany wspomnień z naszego, wspólnego, wykoślawionego przez Sybir dzieciństwa.

To my sybirskie dzieci tuż przed powrotem do Polski w ubraniach z ameryknskich paczek UNRA

piątek, 18 stycznia 2013


Przeglądając wspólnie z siostrą ważniejszą korespondencję, natrafiliśmy na list dziękczynny z Watykanu za przesłane przez  siostrę, Ojcu Świętemu Janowi, Pawłowi II, wierszy naszej mamy Anny Rudawcowej. Uznaliśmy, że dokument ten wart jest publikacji ze względu na osobą Papieża-Polaka.

 A oto jeden z wierszy poświęcowych Ojcu Świeytemu.
Słońce i Papież

Rozdzwoniły się dzwony, rozśpiewały się ptaki
Słońce idzie ulicą i na polu po miedzach,
Kwiaty kwiatów pytają: co za dzień dzisiaj taki?
Co za święto? Papież Ojczyznę odwiedza!
Słońce świeci nad ziemią i w uśmiechu Papieża,
On szeroko ramiona nam swoje otwiera
Jakby wszystkich przytulić do serca zamierzał,
Przy Nim rodzi się radość, a smutek umiera.
Słońce! Rozłóż na drodze wspaniałe kobierce!
Oto idzie On Jasny, oto idzie Świetlisty -
My pod stopy rzucamy Mu kwiaty i serca.
Idzie słońce i Papież, a z Nim razem sam Chrystus!
O słoneczny Papieżu! Jesteś ciepłem i siłą
Polska ziemia Cię wita w całej ozdobie:
Ty przynosisz nam radość, Ty przynosisz nam miłość,
Ty przynosisz nam słońce, bo słońce jest w Tobie!

02.04.1979 r.       Anna Rudawcowa

wtorek, 8 stycznia 2013

WIADOMOŚCI Z SIECI

Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
w Powiatowym Domu Dziecka w Lubsku.

Cytuję: 29 listopada nasz podopieczny Radek wziął udział w IX Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej, który odbył się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku. Radek zaprezentował wiersz „Obudźcie się” Anny Rudawcowej. Chłopiec z zaangażowaniem uczył się wiersza i pięknie wyrecytował wiersz podczas konkursu, mimo tremy i zdenerwowania.
Gratulujemy Radkowi!!:)
Ja  również  serdecznie Radkowi gratuluję! 

sobota, 5 stycznia 2013