Translate

niedziela, 29 stycznia 2012

SPOTKANIE OPŁATKOWE ESPERANTYSTÓW


Tradycyjne, coroczne spotkanie opłatkowe w Klubie Esperantystów Gliwickiego oddz. PZE odbyło się jak zwykle w ostatnią sobotę stycznia tj. 28.o1.2012r. Przy kawie, herbacie, ciastkach i owocach w spotkaniu udział wzięli również goście z Czech i okolicznych miejscowościZapalone świece, dzielenie się opłatkiem, wzajemne życzenia, śpiewanie kolęd w języku Esperanto nadały temu spotkaniu niecodzienną, przyjazną i świąteczną atmosferę. Czesi śpiewali kilka  sobie znanych kolęd i zaznajomili uczestników spotkania ze swoją pracą w internetowym radiu esperanckim www.radioverda.com. A w ogóle była to wspaniała okazja do  rozmów o wszystkim i o niczym. Oby takich imprez było jak najwięcej!


 Tradicia jam oblata renkontiĝo esperantistoj okazis en Gliwice sabate la 28an de januaro 2012j. En renkontiĝo ĉeestis Ĉehoj kaj ankaŭ gastoj el najbaraj loĝlokoj.Ĉe solene kovritaj tabloj, kandeloj, trinkinte teon kaj kafon kun dolĉa pasto, ĉe reciproksaj bondezirojn fariĝis tre agrabla kaj amikeca etoso.Kantado Kristnaskajn pastoralojn kaj babilado.Ĉehoj ankaŭ kantis siajn pastoralojn, sed krom tio
Ili priparolis, en kia maniero funkcias netreta, esperanta radio www.verdastacio.eu
Mia konkludo…similasjn aferojn devas esti pli multe!

CO OSTATNIO WYDARZYŁO SIĘ ; LASTEMPE OKAZIS


Już po raz trzeci w dniu 27.stycznia b.r. my esperantyści gliwiccy zorganizowaliśmy prelekcję i czytanie wierszy poetki Anny Rudawcowej, w Klubie „Perełka” w Gliwicach, na zaproszenie sekcji literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas prelekcji i czytania wierszy na ekranie były prezentowane zdjęcia  z archiwum rodzinnego poetki oraz były grane kolędy do słów jej wierszy. Czytane podczas tego wieczoru wiersze, to wiersze przede wszystkim  z okresu jej twórczości sybirskiej.
Anna Rudawcowa, mieszkająca przez 35 lat w Gliwicach, na tym terenie dotychczas  niemal całkowicie nieznana, pomimo że jej twórczość czytana jest w wielu krajach, przetłumaczona wprawdzie głównie na j. angielski  ale i na język międzynarodowy Esperanto.  Obecni uczestnicy tego spotkania, uznali imprezę za bardzo udaną i potrzebną. Odniesiony sukces jest dla nas zachętą do organizacji następnych, podobnych imprez.     En la 27an de januaro 2012, ni esperantistoj el Gliwice estis invititaj  per Universitato de Tria Aĝo, precize  Literatura Sekcio, al Klubejo „Perełka”,por organizi prelegon kaj legadon siberiajn wersojn de poetino Anna Rudawcowa. Dum la prelego estis prezentitaj bildoj el familia arkivo de poetino kaj ankaŭ oni ludis Kristnaskaj pastoraloj kun vortoj de ŝiaj versoj. Anna Rudawcowa  loĝinta 35 jaroj en urbo Gliwice estas preskaŭ ne konata  en tiu ĉi tereno, kvankam de ŝia verkado jam estas tradukita, ne nur en angla lingvo, sed ankaŭ en internacia linvo Esperanto, kaj sciigo pri ŝia verkodo konstante evoluas. Ĝenerale, ĉeestantoj  de tiu ĉi okazintaĵo konstatis kiel tre sukcesa kaj bezonata. Certe la opinio insciigis nin al la sekvonta.

środa, 25 stycznia 2012


Zapraszam do oglądnięcia na nowej strony internetowej, poświęconą twórczości mojej mamy poetki Anny Rudawcowej ….www.arudawcowa.strefa.pl
                                                           ***
Mi invitas rigardi novan netpaĝon, dediĉtan al verkado de mia patrino-poetino   Anna Rudawcowa …www.arudawcowa.strefa.pl 


                                                                


sobota, 21 stycznia 2012

Dzień Babci i Dziadka

Taniec
Babcia z Dziadkiem świętuja swoje święto

O BLOGU , I O TEMACIE BLOGA


Z pewnością są ludzie , którym się mój blog nie podoba, ale mają, być może rację sam wiem dobrze, że nie mam zbytniego doświadczenia w szczególności w pisaniu w j. Esperanto. Jednak mam przychylne mi osoby, które zachęcają mnie do już rozpoczętego pisania i od kilku osób na taką pomoc mogę liczyć jeśli chodzi np. o korektę. Proszę  czytających mego bloga o wyrozumiałość. Ale za jego pomocą  mogę wyrazić swoje myśli  i zapisywać ważniejsze wydarzenia. Czytelnik z łatwością  może spostrzec i przekonać się o tym ,że zasadniczym tematem bloga jest  twórczość i życiorys poetki Anny Rudawcowej i  jej twórczość sybirska.  Pisząc tego bloga od czasu do czasu używam  j. Esperanto. Ponieważ jednak moja mama prawie pół swego życia przeżyła w okresie rządów komunistycznych nie mogła zaistnieć jako pisarka, dlatego teraz ja czuję się w obowiązku promować  jej twórczość literacką i ukazać jako zasłużoną poetkę i działaczkę patriotyczną. Może ktoś pomyśleć że chełpię się matką uznaną za znakomitą poetkę. Faktycznie jest znakomitością, ale dla mnie jest matką – bohaterką i o tym bohaterstwie można by wiele opowiadać bo dzięki niemu wróciłem do Ojczyzny. W ostatnim okresie z pomocą kolegów i koleżanek  z Klubu Esperantystów w Gliwicach zorganizowany został  Wieczór Poezji Sybirskiej z  w którym miałem prelekcję na temat życiorysu poetki, co nie było  dla mnie łatwym zadaniem ponieważ jeszcze nie mam za wiele doświadczenia w kontaktach z większym gronem słuchaczy. Jednak mam nadzieję, że następne moje  prelekcje będą bardziej dopracowane. Oby tak się stało.Eble estas homoj, al  kiuj ne plaĉas mia Blogo kaj povas esti ke ili pravas, ĉar mi mem bone scias pri manko de mia praktiko kaj perfekteco, precipe en esperanta lingvo. Tamen favoraj  personoj  eĉ instigis min por daŭrigi komencitan redaktadon kaj ili ofertas sian helpon. Mi jam kelkfoje tiun ĉi helpon ricevis, ne nur pri gramatikaj korektoj, sed ankaŭ pri aliaj aferoj.
Mi petas ciujn novajn kaj konstantajn legantojn: Estu indulgemaj! Ĉar per la blogo, mi kiel emerito, estas eblas  elparoli siajn pensojn kaj indiki  gravajn  okazintaĵojn.
Facile oni povas konstati, ke plej gravaj  temoj  de nia blogo, estas temoj: pri verkado de mia patrino-poetino Anna Rudawcowa, pri ŝia biogramo kaj ankaŭ pri ŝi, kiel ekzilitino en Siberion.  De tempo al tempo estas skribite en Esperanto ankaŭ pri esperantaj okazintaĵoj.
Mia patrino travivinte preskŭ duanon de sia vivo en sistemo de komunisma reĝimo, ne povis denove aperigi sin kiel verkistino kaj pro tio mi sentas min devigita propagi ŝin kiel vere meritplenan poetinon kaj patriotan agantinon. Povas esti, ke iu ajn povas pensi, ke mi fanfaronas kaj trolaŭdas. Jes, por mi, ŝi estas fama poetino kaj ankaŭ patrino-herooino. Pri ŝia heroeco oni povas  tre multe  rakonti, temen sufiĉas por mi nur tion, ke post la sesjara Siberia  vegetado, dank’ al ŝi, mi revenis Patrujon. Lasttempe mi eĉ havis okazon prelegi pri ŝia siberia poezio, kaj pri tre aktiva helpo de gekolegoj-esperantistoj el Esperanta Klubo en Gliwice.
La prelegoj ankaŭ estis kritikataj, ĉar al mi ankoraŭ mankas iomete da praktiko en kontaktoj kun pli granda auditorio.
Eble sekvonte, miaj prelegoj kaj artikoloj okazos pli bone prilaboritaj.Mi esperas!

środa, 18 stycznia 2012

POLAK WĘGIER DWA BRATANKI

Lengyel  Magyar két jóbarát, Magyar Lengyel  barátság Polsko Węgierska przyjaźń 


Kiam mi deklaris sian solidarecon kun Hungario kaj kun Viktor Orban,  mia Hungara amiko respondis: -Pollando kaj Hungario devas kunlabori, ĉar ni povas nur kune ekzisti samkiel en la mezepoko sub la regado de reĝo Stefano Báthori. Jes, li estas prava, ĉar niajn ambaŭ naciojn ĉiam estis kunigitaj kun solidareco kaj amikeco

wtorek, 17 stycznia 2012

MAMY KARNAWAŁ


Andre Rieu live at Schönbrunn Vienna - Radetzky March  Karnawał zapewne każdemu kojarzy się z ogólną wesołością. Niestety coraz mniej mamy powodów do wesołości i do zabawy. Gdzie są te bale, zabawy taneczne, teatry i koncerty? Rozmydliły się? Nie, jest TV, sąreklamy, które nas bawią, są supermarkety pełne gawiedzi w weekendy, są nawet dyskoteki rozgrzane do czerwoności. A więc mamy karnawał i powody do wesołości.Bawmy się więc!

sobota, 14 stycznia 2012

Moja refleksja do wiersza ISKRY


Piękny wiersz, a zarazem proroczy. Nawet nie trzeba było cudu, żeby autorka tak wspaniałej poezji, stała się znaną i powszechnie publikowaną poetką. Droga na szczyty Parnasu nie była jednak łatwa,  i nie była też zamierzona, gdyż  poezja  jej  podobnie jak u  większości poetów była wynikiem głębokich odczuć autorki. Rozwijający  się aktywnie talent pisarski został przerwany wybuchem  Drugiej Wojny Światowej  i wywózką na Sybir. Brutalna rzeczywistość, głód, zimno i morderczo ciężka fizyczna praca, a nade wszystko tęsknota za utraconą ojczyzną i bezsilność wobec przemocy, nadały tej poezji szczególnej wartości. Los dla tej poetki  szczególnie nie był łaskawy, ponieważ nawet po wymarzonym powrocie do  kraju, żyjąc w ciężkich warunkach materialnych, cenzura reżimowa konsekwentnie odmawiała  zezwolenia na wydanie drukiem czegokolwiek, nawet całkowicie obojętnych  politycznie bajek dla dzieci. Dopiero w latach 90-ch twórczość poetki Anny Rudawcowaj została doceniona, ale niestety już po jej śmieci, zresztą podobnie jak to  często się  zdarzało ze znakomitymi twórcami  z dziedziny literatury i sztuki. Pod koniec tej mojej krótkiej refleksji, doszedłem do wniosku że poetka  licząc na cud, miała podstawy do tego, żeby mieć wątpliwości czy jej twórczość zostanie doceniona. Na szczęści stało się inaczej.

czwartek, 12 stycznia 2012

I S K R Y
Jeśli cud mnie uczyni poetą,
A wiersz mój dojrzałym owocem -
Wyrwę pióro z ogona komety,
Otrząsnę atrament nocy
I na liściach wiosennych kasztanów
I na liściach jesiennych klonów
Pisać będę od rana do rana
Krwią z pod serca - najbardziej czerwoną!
Jeśli cud mnie uczyni poetą,
To rozpocznę podniebne wyjazdy
Wystrzeleniem wiersza - rakiety
Na najdalszą od ziemi gwiazdę.
A gdy skrzydła mi zaczną wyrastać
I rozwijać się lekko na wietrze -
Będę w chmurach wznosić toasty
Musującym szampanem powietrza.
A gdyby cud ten mnie nie był dany,
Iskry wiersza nie zechcą płonąć -
Pozostaną mi wiosną kasztany,
Pozostaną jesienią klony.
Wbrew wszystkiemu będę gdzieś błądząc
Obca ludziom, od ziemi daleka,
Pić słońce, jak miód gorący,
Pić księżyc jak zimne mleko.

                                                                          Anna Rudawcowa

INFORMACJA


Jednym z moich celów, dla których zamieściłem tego Bloga była potrzeba ukazania warunków i okoliczności w jakich powstawała twórczość poetki Anny Rudawcowej. Dlatego podaję poniżej kilka linków mogących ułatwić szybki dostęp do podstawowych informacji o poetce i o jej twórczości, celowo przemilczanej w minionym okresie
Zapraszam do odwiedzania tych sten i o ewentualne komentarze.

sobota, 7 stycznia 2012

MIŁE ZASKOCZENIE


Po powrocie z świątecznego wypoczynku w Krynicy, w mojej poczcie mailowej znalazłem wiele życzeń od moich kolegów i koleżanek oraz przyjaciół za co serdecznie wszystkim dziękuję, a jednocześnie przepraszam, że ja to uczyniłem tylko za pomocą mego Bloga. W poczcie znajdowały się również życzenia od mego włoskiego przyjaciela esperantysty i znakomitego piosenkarza Manuela Rovere.
Dodatkową niespodzianką były dwie nowo nagrane piosenki  z okazji Bożego Narodzenia, oczywiście w języku Esperanto. Ponieważ  tych nagrań nie mogłem  tu zaprezentować w zamian zamieściłem inną również piękną piosenkę wykonaną podczas jednego z licznych jego występów dla esperantystów jak i również dla nie esperantystów.
  
Post mia reveno el ripozloko Krynica, inter ricevitaj bondezirojn, mi trovis
mesĝon de bone konata al ĉiujn esperantistiojn, Itala kantisto Manuel Rovere.  Grndega syrprizo por mi estis, alligitaj, du nove speciale creitaj kontoj okaze de Kristnaska Festo, kaj belege prezentita per la autoro. Bedaurinde ne estis eble publikigi ilin ĉi tie. Anstataŭe, ankaŭ belega kanto kun filmeto.