Translate

sobota, 9 grudnia 2017

WARTO POSURFOWAĆ CZASEM W SIECI


Z WYSZUKIWARKI GOOGLE W miesięczniku Społeczno-Kulturalnym „ Nad Odrą” zamieszczony jest artykuł ks. Zdzisława Banasia, Kapelana Sybiraków pt.” Z krzyżem Chrystusa przez wieki”. Wyjątek z tego artykułu wart jest opublikowania go na Facebooku gdyż dotyczy on poetki Anny Rudawcowej, mającej właśnie tu ma wielu miłośników. Oto fragment tej publikacji. Nasza wielka poetka z Grodna Anna Rudawcowa niedoceniana za życia, choć bardziej zasługująca jak inni na nagrodę Nobla, sybiraczka, której liryka patriotyczna splata się często z poezją religijną, w wierszu „Golgota” widzi Polskę pod Golgotą Pana. Jej słowa korespondują nie tylko motywami pasyjnymi ewangelii , ale i manifestem romantycznego mesjanizmu narodowego III części „Dziadów”. O Polskiej Golgocie i zdradzie sojuszników pisze: „Gdy wreszcie zegar wszechświatowy wybił – Godzinę czarną jak żałobny motyw, Ona poniosła krzyż swój aż na Sybir - Na miejsce kaźni i na szczyt Golgoty. Spełniło się … czy świat się kiedyś dowie – Jak straszna była męka do ostatka? Pod krzyżem klęczą wierni jej synowie – I modli się strapiona polska matka. Golgoto Polski! Ty – święty symbolu jej męki – Czarny krwią zbryzgany krzyżu! Wyrastaj w snach dalekich miast i stolic, - Jak widmo groźne, jak sumienia wyrzut! I zmąć ich spokój, krzycz po całym świecie, - O strasznej męce, o bólu konania, O tym, że musi nadejść już dzień trzeci, - dzień największego cudu – zmartwychwstania !”