Translate

niedziela, 29 stycznia 2012

CO OSTATNIO WYDARZYŁO SIĘ ; LASTEMPE OKAZIS


Już po raz trzeci w dniu 27.stycznia b.r. my esperantyści gliwiccy zorganizowaliśmy prelekcję i czytanie wierszy poetki Anny Rudawcowej, w Klubie „Perełka” w Gliwicach, na zaproszenie sekcji literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas prelekcji i czytania wierszy na ekranie były prezentowane zdjęcia  z archiwum rodzinnego poetki oraz były grane kolędy do słów jej wierszy. Czytane podczas tego wieczoru wiersze, to wiersze przede wszystkim  z okresu jej twórczości sybirskiej.
Anna Rudawcowa, mieszkająca przez 35 lat w Gliwicach, na tym terenie dotychczas  niemal całkowicie nieznana, pomimo że jej twórczość czytana jest w wielu krajach, przetłumaczona wprawdzie głównie na j. angielski  ale i na język międzynarodowy Esperanto.  Obecni uczestnicy tego spotkania, uznali imprezę za bardzo udaną i potrzebną. Odniesiony sukces jest dla nas zachętą do organizacji następnych, podobnych imprez.     En la 27an de januaro 2012, ni esperantistoj el Gliwice estis invititaj  per Universitato de Tria Aĝo, precize  Literatura Sekcio, al Klubejo „Perełka”,por organizi prelegon kaj legadon siberiajn wersojn de poetino Anna Rudawcowa. Dum la prelego estis prezentitaj bildoj el familia arkivo de poetino kaj ankaŭ oni ludis Kristnaskaj pastoraloj kun vortoj de ŝiaj versoj. Anna Rudawcowa  loĝinta 35 jaroj en urbo Gliwice estas preskaŭ ne konata  en tiu ĉi tereno, kvankam de ŝia verkado jam estas tradukita, ne nur en angla lingvo, sed ankaŭ en internacia linvo Esperanto, kaj sciigo pri ŝia verkodo konstante evoluas. Ĝenerale, ĉeestantoj  de tiu ĉi okazintaĵo konstatis kiel tre sukcesa kaj bezonata. Certe la opinio insciigis nin al la sekvonta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz