Translate

sobota, 21 stycznia 2012

O BLOGU , I O TEMACIE BLOGA


Z pewnością są ludzie , którym się mój blog nie podoba, ale mają, być może rację sam wiem dobrze, że nie mam zbytniego doświadczenia w szczególności w pisaniu w j. Esperanto. Jednak mam przychylne mi osoby, które zachęcają mnie do już rozpoczętego pisania i od kilku osób na taką pomoc mogę liczyć jeśli chodzi np. o korektę. Proszę  czytających mego bloga o wyrozumiałość. Ale za jego pomocą  mogę wyrazić swoje myśli  i zapisywać ważniejsze wydarzenia. Czytelnik z łatwością  może spostrzec i przekonać się o tym ,że zasadniczym tematem bloga jest  twórczość i życiorys poetki Anny Rudawcowej i  jej twórczość sybirska.  Pisząc tego bloga od czasu do czasu używam  j. Esperanto. Ponieważ jednak moja mama prawie pół swego życia przeżyła w okresie rządów komunistycznych nie mogła zaistnieć jako pisarka, dlatego teraz ja czuję się w obowiązku promować  jej twórczość literacką i ukazać jako zasłużoną poetkę i działaczkę patriotyczną. Może ktoś pomyśleć że chełpię się matką uznaną za znakomitą poetkę. Faktycznie jest znakomitością, ale dla mnie jest matką – bohaterką i o tym bohaterstwie można by wiele opowiadać bo dzięki niemu wróciłem do Ojczyzny. W ostatnim okresie z pomocą kolegów i koleżanek  z Klubu Esperantystów w Gliwicach zorganizowany został  Wieczór Poezji Sybirskiej z  w którym miałem prelekcję na temat życiorysu poetki, co nie było  dla mnie łatwym zadaniem ponieważ jeszcze nie mam za wiele doświadczenia w kontaktach z większym gronem słuchaczy. Jednak mam nadzieję, że następne moje  prelekcje będą bardziej dopracowane. Oby tak się stało.Eble estas homoj, al  kiuj ne plaĉas mia Blogo kaj povas esti ke ili pravas, ĉar mi mem bone scias pri manko de mia praktiko kaj perfekteco, precipe en esperanta lingvo. Tamen favoraj  personoj  eĉ instigis min por daŭrigi komencitan redaktadon kaj ili ofertas sian helpon. Mi jam kelkfoje tiun ĉi helpon ricevis, ne nur pri gramatikaj korektoj, sed ankaŭ pri aliaj aferoj.
Mi petas ciujn novajn kaj konstantajn legantojn: Estu indulgemaj! Ĉar per la blogo, mi kiel emerito, estas eblas  elparoli siajn pensojn kaj indiki  gravajn  okazintaĵojn.
Facile oni povas konstati, ke plej gravaj  temoj  de nia blogo, estas temoj: pri verkado de mia patrino-poetino Anna Rudawcowa, pri ŝia biogramo kaj ankaŭ pri ŝi, kiel ekzilitino en Siberion.  De tempo al tempo estas skribite en Esperanto ankaŭ pri esperantaj okazintaĵoj.
Mia patrino travivinte preskŭ duanon de sia vivo en sistemo de komunisma reĝimo, ne povis denove aperigi sin kiel verkistino kaj pro tio mi sentas min devigita propagi ŝin kiel vere meritplenan poetinon kaj patriotan agantinon. Povas esti, ke iu ajn povas pensi, ke mi fanfaronas kaj trolaŭdas. Jes, por mi, ŝi estas fama poetino kaj ankaŭ patrino-herooino. Pri ŝia heroeco oni povas  tre multe  rakonti, temen sufiĉas por mi nur tion, ke post la sesjara Siberia  vegetado, dank’ al ŝi, mi revenis Patrujon. Lasttempe mi eĉ havis okazon prelegi pri ŝia siberia poezio, kaj pri tre aktiva helpo de gekolegoj-esperantistoj el Esperanta Klubo en Gliwice.
La prelegoj ankaŭ estis kritikataj, ĉar al mi ankoraŭ mankas iomete da praktiko en kontaktoj kun pli granda auditorio.
Eble sekvonte, miaj prelegoj kaj artikoloj okazos pli bone prilaboritaj.Mi esperas!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz