Translate

piątek, 18 stycznia 2013


Przeglądając wspólnie z siostrą ważniejszą korespondencję, natrafiliśmy na list dziękczynny z Watykanu za przesłane przez  siostrę, Ojcu Świętemu Janowi, Pawłowi II, wierszy naszej mamy Anny Rudawcowej. Uznaliśmy, że dokument ten wart jest publikacji ze względu na osobą Papieża-Polaka.

 A oto jeden z wierszy poświęcowych Ojcu Świeytemu.
Słońce i Papież

Rozdzwoniły się dzwony, rozśpiewały się ptaki
Słońce idzie ulicą i na polu po miedzach,
Kwiaty kwiatów pytają: co za dzień dzisiaj taki?
Co za święto? Papież Ojczyznę odwiedza!
Słońce świeci nad ziemią i w uśmiechu Papieża,
On szeroko ramiona nam swoje otwiera
Jakby wszystkich przytulić do serca zamierzał,
Przy Nim rodzi się radość, a smutek umiera.
Słońce! Rozłóż na drodze wspaniałe kobierce!
Oto idzie On Jasny, oto idzie Świetlisty -
My pod stopy rzucamy Mu kwiaty i serca.
Idzie słońce i Papież, a z Nim razem sam Chrystus!
O słoneczny Papieżu! Jesteś ciepłem i siłą
Polska ziemia Cię wita w całej ozdobie:
Ty przynosisz nam radość, Ty przynosisz nam miłość,
Ty przynosisz nam słońce, bo słońce jest w Tobie!

02.04.1979 r.       Anna Rudawcowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz