Translate

wtorek, 19 lutego 2013

73 ROCZNICA PIERWSZEJ WYWÓZKI POLAKÓW NA SYBIR


W kościele garnizonowym  św. Barbary w dniu 10-go lutego  została odprawiona msza św z okazji 73-j rocznicy pierwszej wywózki  Polaków z kresów wschodnich na Sybir, przez okupacyjne władze sowieckie. Tradycyjną  już  mszę za Sybiraków  żyjących , jak i tych , co już pomarli i tych Polaków co pozostali na zawsze w obcej zmarzniętej ziemi celebrował ks. prałat, proboszcz parafii wojskowej.  Poczet sztandarowy i odśpiewany hymn Sybiraków  nadały mszy  szczególnie uroczystego nastroju. Podobnie jak  i  wzruszające kazanie ks. proboszcza nawiązujące, cierpienie polskich wygnańców do ewangelii tego tygodnia. Licznie zgromadzeni  Sybiracy, ich krewni i znajomi wraz z pocztem sztandarowym i ks. prałatem udali się  do kruchty kościoła gdzie pod tablicą upamiętniającą golgotę wschodu zostały złożone  kwiaty  przez delegację Gliwickiego oddziały Związku  Sybiraków w obecności  honorowego prezesa PZS  Kazimierza Grenczaka i prezesa Eugeniusza Cymbora.  Na zakończenie  prezes Eugeniusz  Cymbor, poinformował i  jednocześnie zaprosił  na mające  się odbyć uroczystości  pod obeliskiem Pomięci Zesłańców Sybiru w dniu 14 kwietnia które również będą poprzedzone mszą świętą w Kościele Chrystusa Króla o godz. 12.00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz