Translate

wtorek, 12 lutego 2013

POPIELEC - CINDROMERKREDO


Sonoj de karnavala muziko silentiĝis, forpaŝis ĝuado kaj amuza tempo. Hodiaŭ markas la komencon  de Karesmo en kiu, oni povas pensi pri la falsaj momentaj plezuroj, donante forgeso pri la suferado, forpasanta vivo  kaj neceseco de morto. En ĉi tiu 40-taga periodo, deteniĝi de troa manĝado kaj trinkado, ni atendos de Diareviviĝtago. Kaj sur Cindromerkedon kun humileco kliniĝante nian kapon  kiam la pastro priŝutos per cindro  kaj memorigos al ni pri la vortoj: de la polvo kreigita kaj en polvon vi revenos.

Przebrzmiały dźwięki karnawałowej muzyki, minął czas zabaw i uciech. Dziś rozpoczyna się Wielki Post podczas którego należy pomyśleć o złudnych chwilowych przyjemnościach, dającymi zapomnienie o cierpieniach, przemijaniu i nieuchronną śmiercią. W tym 40 dniowym okresie powstrzymując się od nadmiernego jedzenia i picia, będziemy oczekiwać radosnego dnia Bożego  Zmartwychwstania. A w Środę Popielcową  ze skruchą pochylimy  głowy i kapłan posypie nam głowę popiołem i przypomni nam słowa: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz