Translate

sobota, 12 marca 2016

SETYMENTALNIE

W środę 9 marca na zaproszenie Związku Kresowiaków w Gliwicach wystąpił w Sali Szkoły przy ul Barlickiego, młodzieżowo-dziecięcy zespół muzyczno-wokalny  „Promyki  z Krakowa”. W repertuarze zespołu większą część zajęły utwory o tematyce kresowej. Wspomnienia  dla osób pochodzących z przedwojennych ziem polskich. Niektórzy jeszcze dobrze pamiętają czasy swojego dzieciństwa i wczesnej młodości, a młodsze pokolenie  ciekawe swoich korzeni chętnie słuchało wraz z rodzicami i dziadkami tej muzyki z przeszłości. Założycielką, kierownikiem i często  aktywnym członkiem zespołu jest pani Roma Daniec- Krzemień, pedagog i menadżer zespołu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz