Translate

piątek, 10 października 2014

POWRÓT DO UPŁYWAJĄCEGO CZASUAnna Rudawcowa z córką i synem. 
Lato 1949 r
Reveno al pasinta tempo.
Nieraz tak się dzieje, że człowiek wraca wspomnieniami do miłych chwil swojej młodości, tym bardziej, że z perspektywy czasu te niegdyś przeżyte chwile wydają się być bardzo szczęśliwe. Rok 1949 tuż przed wystąpieniem Związku Harcerstwa Polskiego ze Światowej Organizacji Skautingu, to początki mojej przynależności do ZHP i nauki polskości i patriotyzmu zaszczepionego mi przez mamę i siostrę. W tej organizacji następowało moje przeobrażenie z sybirskiego Wilka Stepowego w cywilizowanego człowieka, chłonącym z entuzjazmem wszystkie wpajane mi tam wartości. Bóg, Honor i Ojczyzna i to pozostało mi do dziś.


Ofte okazas, ke homo revenas kun pensoj ĝis momentojn de sia juneco,  kiujn ŝajnas esti tre feliĉajn.
Antaŭ, kiam Związek Harcerstwa Polskiego forlasis Tutmondan Organizaĵon de Skaŭtingo, mi komensis esti ano de tiu ĉi organizaĵo. En infaneco enplantita de patrino kaj fratino, kristanaj valoroj kaj patriotyzmo en ZHP stabiligis mian edukadon kaj transformigis min el sovaĝa, syberia Stepa lupo al civilizacian homon. Pofunde restis ĝis nun en mia konscio ideoj: Dio, Honoro kaj Partrujo kiujn stabiligis mian vivkoncepton.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz