Translate

sobota, 21 września 2013

TRAGICZNY WRZESIEŃW latach 1939-1941 Związek Sowiecki okupował połowę przedwojennego terytorium państwa polskiego. W toku okupacji dokonywały się brutalnie prowadzone procesy sowietyzacji społeczeństwa, a zarazem poprzez represje władze radzieckie starały się wyeliminować te grupy społeczne, które były uważane za niebezpieczne, bądź stanowiły przeszkodę w realizacji zamierzeń Kremla. W ramach polityki represji na szczególnie szeroką skalę zastosowane zostały masowe deportacje ludności. W głąb ZSRR trafiły wielotysięczne rzesze obywateli polskich, w większości Polaków. Mieli być tam poddani sowietyzacji i skazani na powolne wymieranie z powodu chłodu , głodu i ciężkiej morderczej, całodziennej pracy. Ten fakt ukrywany był przez całe dziesięciolecia. Dziś tylko garstka pozostałych przy życiu Sybiraków i historyków głośno mówi i pisze o ich losie na „Nieludzkiej Ziemi”. Aby upamiętnić tą tragedię narodową potrzebny jest taki dzień jakim jest Dzień Sybiraka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz