Translate

poniedziałek, 20 lutego 2012

Z MYŚLĄ O WIOŚNIE

MIELNO-DEPTAK


Printempo proksimiĝas!
En la netpaĝo www.esperanto.cba.pl aperis jam sciigo pri Ĉebalta Esperanta Printempo.
Organizanto  Pola-Esperanto Asocio Filio en Gliwice invitas Esperantistoj kaj simpatianoj al  atraktiva ripozado en atraktiva ripozloko Mielno ĉe Balta Maro.  Atenditaj ankaŭ estas ekstrlandaj gastoj. Bonvolu viziti tiun ĉi netpaĝon por ekscii pli multe da  informoj.

Na w/w stronie internetowej, pojawiła się informacja o Bałtyckiej Wiośnie Esperanckiej.
Organizator wypoczynku, Gliwicki Oddz. Polskiego Związku Esperantystów zaprasza zainteresowanych do atrakcyjnej nadbałtyckiej miejscowości Mielno. Oczekiwani są również  goście z zagranicy. W celu dokładniejszych informacji należy odwiedzić wyżej wskazaną stronę internetową.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz