Translate

środa, 16 grudnia 2015

Z N A K I P A M I Ę C I

Najczęściej z mojej skrzynki pocztowej wyjmuję same rachunki: za mieszkanie, światło, gaz i inne, których wcale nie jest mało. Dlatego gdy pojawi się jakaś korespondencja, jest ona wielką niespodzianką. Parę dni temu wraz z podziękowaniem za darowaną do Biblioteki Muzeum Wojska Polskiego moją i mojej siostry książkę pt.” Rzuceni w stepy Kazachstanu”, otrzymałem piękny historyczny album. Album  „ZNAKI PAMIĘCI” wydany w Białymstoku przy współpracy Urzędu  do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stanowi bardzo cenną pozycję dokumentującą masowe deportacje Polaków na Sybir w latach 40-ch czyli w okresie okupacji sowieckiej.  Dla mnie szczególnie cenną
jako dla Dziecka Sybiru i syna represjonowanych rodziców


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz