Translate

piątek, 5 września 2014

JA I KSIĄŻKA DLA DZIECI

Książka „Oczy dziecka” to zbiór utworów dziecięcych pisanych przez poetkę Annę Rudawcową      przeważnie  przed wojną w ramach współpracy literackiej z pismami dla dzieci i młodzieży „Płomyczkiem i „Płomykiem”. Zawarta w tej książce  twórczość dziecięca została odzyskana  częściowo po powrocie z wygnania, natomiast wiersze pisane w rozmaitych innych okolicznościach, jak rocznice i ważniejsze wydarzenia, a publikowane w innych czasopismach zginęły bezpowrotnie.
To pierwsze wydanie dziecięcych wierszy Anny Rudawcowej jest dalszym krokiem do upowszechnienia dotychczas mało znanej twórczości tej poetki, co spowodowane było wybuchem wojny wywózkę na Sybir i powojennym systemem komunistycznym, a w którym Anna Rudawcowa nie mogła zaistnieć jako literatka.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz