Translate

niedziela, 22 kwietnia 2012

Pamiętajmy o Sybirakach

W dniu 17 kwietnia 2021r o godz. 17.00 w Muzeum w Gliwicach Willa Caro odbyło się spotkanie  poświęcone prezentacji Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia, zorganizowane przez Fundację Kresy-Syberia. Dyrektor Fundacji  Aneta Hoffman, przedstawiła podstawowe zasady funkcjonowania  tego wirtualnego muzeum:
Fundacja Kresy-Syberia została powołana do życia w 2008 r. przez
 dzieci i wnuki Kresowiaków i Sybiraków rozsianych po całym świecie. Jej
 głównym celem jest badanie, upamiętnianie i upowszechnianie wiedzy na
- temat losów obywateli polskich Kresów Wschodnich II RP w czasie II wojny
- światowej. Realizuje te zamierzenia poprzez projekty Wirtualnego Muzeum
-Kresy-Syberia (www.kresy-syberia.org) oraz Audiowizualnego Archiwum Sybiraków
 - projektu historii mówionej rejestrującego biograficzne wywiady z
- Sybirakami, w tym także mieszkańcami Górnego Śląska. Ponadto organizuje
 -wystawy plenerowe, spotkania tematyczne, projekty digitalizacji zbiorów
- polskich Sybiraków oraz nowatorskie projekty upowszechniające polską historięBardzo interesujące

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz